top of page

Theorie informatie

Geloof en heb vertrouwen en geloof dat je echt in staat bent om te doen wat je wilt doen

Theory class

Theorie les

De eerste stap is theorieles. De theorieles is gratis, dus je kunt zoveel lessen volgen als je nodig hebt. Theorielessen zijn zondag om 16.00 uur en woensdag om 17.30 uur. Theorielessen duren 1 uur. Als je onze gratis lessen niet kunt bijwonen, kunnen we een privéles plannen. Privélessen zijn Naf 25,- per les. In de theorielessen gaan we over straatsituaties. We gaan in de theorieles niet over straatnaamborden en vragen, want je moet het straatnaambord en de vraag onthouden. Het PDF theorieboek is gratis. Het gedrukte boek kostte Naf 12.50. 

Locatie theorieles

De theorieles vindt plaats op ............... salina. 

theory exam

Theorie examen

Het theorie-examen bestaat uit 10 vragen, 9 straatnaamborden en 7 situaties. Het maximale aantal punten voor het theorie-examen is 50 punten. 50 punten bestaan uit 20 punten voor vragen, 9 punten voor straatnaamborden en 21 punten voor situaties. Je moet minimaal 40 punten hebben om te slagen voor het theorie-examen. U zakt onmiddellijk voor het examen als u meer dan 3 foute antwoorden hebt voor straatnaamborden, meer dan 3 foute antwoorden voor vragen en meer dan 2 foute antwoorden voor straatsituatie. 

Locatie theorie-examen

Het theorie-examen vindt plaats bij "Rijbewijs Kantor". Rijbewijs Kantor" is gevestigd in Santa Rosa.  U bent zelf verantwoordelijk om naar "Rijbewijs Kantor" te gaan voor uw theorie-examen. Klik op onderstaande link voor de locatie van "Rijbewijs Kantor".

 

Exam Voorwaarden

Voor het theorie-examen dient u een geldig legitimatiebewijs of paspoort en een bewijsstuk mee te nemen. Het verdraaiingsbewijs dient u voor uw examendatum op te halen bij de theorieles. Kijk hieronder voor geaccepteerde dresscode voor examen. 

Dress codeMen

Dresscode heren

Ontmoet het team

Dress code women

Kledingvoorschrift voor vrouwen

bottom of page